วมให้การต้อนรับคณะตรวจพื้นที่และประชุมหารือฃ เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีณ พื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี 

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

วมให้การต้อนรับคณะตรวจพื้นที่และประชุมหารือฃ เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีณ พื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี  

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 574 ครั้ง

 

วันที่ 21 มีนาคม 2562 นายคฑาวุธ ปานบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่านร่วมให้การต้อนรับคณะตรวจพื้นที่และประชุมหารือฃ
เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีณ พื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี  มณฑลทหารบกที่ 38 ฐานปฏิบัติการแสงเพ็ญ กรมทหารพรานที่ 32
ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน