งานวันดินโลก ปี 2561 (world Soil Day 2018) ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาลุ่มน้ำน่านอย่างยั่งยืน

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

งานวันดินโลก ปี 2561 (world Soil Day 2018) ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาลุ่มน้ำน่านอย่างยั่งยืน 

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 297 ครั้ง

 

            วันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2561  นายคฑาวุธ ปานบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน
เข้าร่วมงานวันดินโลก ปี 2561 (world Soil Day 2018) ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาลุ่มน้ำน่านอย่างยั่งยืน ณ สถานีพัฒนาลุ่ม
น้ำน่านอย่างยั่งยืน  ณ สถานีพัฒนาที่ดินน่าน ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  โดยมี นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานในการเปิดงาน