กิจกรรมร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา องค์ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา องค์ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 715 ครั้ง

 

          วันอังคาร ที่ 9  ตุลาคม  ๒๕๖๑ นายคฑาวุธ ปานบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดน่าน ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา องค์ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย  เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม  ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน และโอกาสนี้ได้ประทานพันธุ์ปลานิล ปลายี่สกเทศ และปลานวลจันทร์เทศ ขนาด 5-7 ซม. ชนิดละ 2,000 ตัว แก่ราษฎร์ผู้ประสบภัยอุทกภัย เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูชีวิตและความเป็นอยู่ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของราษฎรในพื้นที่แห่งนี้ให้สามารถหารายได้เลี้ยงชีพและครอบครัว