กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 424 ครั้ง

 

                    วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ นายคฑาวุธ ปานบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน มอบหมายให้นางสาวดวงกมล ปิงไฝ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมาของหน่วยงานราชการต่างๆ และมอบนโยบายการดำเนินงานให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช ชั้น ๓ ศาลากลาง จังหวัดน่าน