กิจกรรมการเข้าร่วมพิธีอัญเชิญผ้าไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทาน ณ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม (ธ) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมการเข้าร่วมพิธีอัญเชิญผ้าไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทาน ณ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม (ธ) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 449 ครั้ง

 

      วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายคฑาวุธ ปานบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน เข้าร่วมพิธีอัญเชิญผ้าไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทาน ณ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม (ธ) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอเมืองน่าน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นายกเทศมนตรีเมืองน่าน และหัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีดังกล่าว