กิจกรรมเข้าร่วมงานมหกรรมข้าววิถีน่าน ภายใต้งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ข่วงน้อย) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมเข้าร่วมงานมหกรรมข้าววิถีน่าน ภายใต้งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ข่วงน้อย) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 582 ครั้ง

 

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน เข้าร่วมงานมหกรรมข้าววิถีน่าน ภายใต้งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ร่วมกับส่วนราชการ เอกชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ข่วงน้อย) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนายวิบูรณ์ เเววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดงาน