กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์ปลานิล ให้แก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน (กอ.รมน) ตามโครงการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์ปลานิล ให้แก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน (กอ.รมน) ตามโครงการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)  

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 419 ครั้ง

 

     วันที่ ๔ กรกฎาคมน ๒๕๖๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน ได้สนับสนุนพันธุ์ปลานิล จำนวน ๑๐ ถุง ให้แก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน (กอ.รมน) ตามโครงการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ระดับภาค ณ บ้านปิงหลวง หมู่ ๒ ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ความรักความสามัคคีปรองดองกัน ประชารัฐร่วมใจ ให้เจ้าที่ของรัฐและประชาชนเข้าใจกัน และร่วมกันทำงาน ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน