กิจกรรมเข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลออนไลน์ Web Conference และประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัดน่าน

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมเข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลออนไลน์ Web Conference และประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัดน่าน  

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 444 ครั้ง

 

                  วันอังคาร ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน มอบหมายให้ นางสาวดวงกมล ปิงไฝ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลออนไลน์ Web Conference และประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัดน่าน (Chief of Operation) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เพื่อการติดตามประเมินผลการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร ความก้าวหน้าโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเมนูพัฒนาทักษะอาชีพและการจ้างแรงงานผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดน่านโดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน