กิจกรรมโครงการ“เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ” (ด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร)

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมโครงการ“เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ” (ด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร)  

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 457 ครั้ง

 

วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน เปิดฝึกอบรมโครงการ“เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ” (ด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร) เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์และปลุกจิตสำนึกให้กับเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน 110 คน ณ โรงเรียนทุ่งช้าง ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยมี พลเอก กัญจน์ณัฏฐ์   เพ็ชรแสง รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้สนับสนุนพันธุ์ปลานิล จำนวน 10 ถุง ปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียน เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน พร้อมด้วยกล่องอาหารธรรมชาติทำจากไม้ไผ่สานและบรรจุฟางข้าวแห้งและมูลสัตว์แห้ง เพื่อเป็นอาหารธรรมชาติให้แก่สัตว์น้ำ