กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อติดตามและให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแก่เกษตรกรของโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-map) ในพื้นที่อำเภอเวียงสา

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อติดตามและให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแก่เกษตรกรของโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-map) ในพื้นที่อำเภอเวียงสา 

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 466 ครั้ง

 

วันที่ 12 มิถุนายน ๒๕๖๑ นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน มอบหมายให้นายเรืองไรวินทร์ ชัยยะนิมากร ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และนายณัฐวุฒิ จันทนา ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ) ลงพื้นที่เพื่อติดตามและให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแก่เกษตรกรของโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-map) ในพื้นที่อำเภอเวียงสา จำนวน 5 ราย