กิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มฤดูกาลผลผลิต (Field Day) ไหมอุตสาหกรรม และการทำสัญญาข้อตกลงซื้อขายรังไหมล่วงหน้า (Contract Farming) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรไหมอุตสาหกรรม บ้านหนองแดง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มฤดูกาลผลผลิต (Field Day) ไหมอุตสาหกรรม และการทำสัญญาข้อตกลงซื้อขายรังไหมล่วงหน้า (Contract Farming) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรไหมอุตสาหกรรม บ้านหนองแดง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน  

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 602 ครั้ง

 

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน ๒๕๖๑ นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน มอบหมายให้ นายจิรวุฒิ คำวงค์ ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มฤดูกาลผลผลิต (Field Day) ไหมอุตสาหกรรม และการทำสัญญาข้อตกลงซื้อขายรังไหมล่วงหน้า (Contract Farming) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรไหมอุตสาหกรรม บ้านหนองแดง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน โดยมีนายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานในพิธี