ฝึกอบรม “โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดน่าน” เเก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการทำอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

ฝึกอบรม “โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดน่าน” เเก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการทำอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ 

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 609 ครั้ง

 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม 2561 นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดน่านวัตถุประสงค์โครงการเพื่อปรับเปลี่ยนการเกษตรแบบดั่งเดิมไปสู่การเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการทำอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 27 คน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน