กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่โครงการศูนย์ภูฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน พื้นที่ทรงงาน 600 ไร่ และ 1,200 ไร่

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่โครงการศูนย์ภูฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน พื้นที่ทรงงาน 600 ไร่ และ 1,200 ไร่  

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 533 ครั้ง

 

วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม 2561 นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน มอบหมายให้นายกฤษณะ สุวรรณ์  (พนักงานราชการ) เข้าดำเนินการในพื้นที่โครงการศูนย์ภูฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชนเผ่ามลาบรี ในพื้นที่ทรงงาน 600 ไร่ และ 1,200 ไร่ โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดลงสู่ลงแหล่งน้ำธรรมชาติ ลำน้ำมาง ได้แก่ ปลาปีกแดง จำนวน 14,000 ตัว ในพื้นที่โครงการ