กิจกรรมเข้าตรวจประเมินฟาร์ม มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำขั้นปลอดภัย (Safety Level) กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง พื้นที่อำเภอเมือง เเละอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมเข้าตรวจประเมินฟาร์ม มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำขั้นปลอดภัย (Safety Level) กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง พื้นที่อำเภอเมือง เเละอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 675 ครั้ง

 

     วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม 2561 นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน มอบหมายให้นางสาวเบญญาภา คำฟู ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ) เข้าตรวจประเมินฟาร์มต่ออายุ จำนวน 7 ฟาร์ม ฟาร์มตรวจติดตาม จำนวน 10 ฟาร์ม ในมาตรฐานขั้นปลอดภัยฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ (Safety level) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ในพื้นที่ตำบลนาซาว ตำบลกองควาย อำเภอเมือง และตำบลเมืองจัง ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน