กิจกรรมลงพื้นที่ติดตามอัตราการเจริญเติบโตสัตว์น้ำของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลาดุก) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมลงพื้นที่ติดตามอัตราการเจริญเติบโตสัตว์น้ำของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลาดุก) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 563 ครั้ง

 

วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน มอบหมายให้ นายกฤษณะ สุวรรณ์ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) และนางสาวเบญญาภา คำฟู ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ) ลงพื้นที่สุ่มชั่งน้ำหนัก วัดความยาวและอัตราการเจริญเติบโตสัตว์น้ำของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลาดุก) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ ราย ในเขตพื้นที่ ตำบลแสนทอง ตำบลศรีภูมิ และตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน