กิจกรรมร่วมให้การต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะฯ ในการลงพื้นที่อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมร่วมให้การต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะฯ ในการลงพื้นที่อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 838 ครั้ง

 

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน ร่วมให้การต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะฯ ในการลงพื้นที่เพื่อพบปะเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากสวนป่าห้วยน้ำหิน ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านใหม่จัดสรร หมู่ที่ 11 ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เยี่ยมชมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินประจำตำบลบัวใหญ่และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จากนั้นเดินทางไปเปิดฝายชะลอน้ำมีชีวิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศน์ บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 2 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยศูนย์ฯ สนับสนุนพันธุ์ปลาปีกแดง จำนวน 30 ถุง เพื่อปล่อยลงสู่ฝายมีชีวิต ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำในพื้นที่ฝายมีชีวิต