กิจกรรมงานรณรงค์การผลิตลำไยคุณภาพและงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ปี 2561

[2022-01-10] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2564.. [2022-01-10] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2564.. [2021-12-28] ทรัพยากรธรรมชาติในบึงบอระเพ็ด.. [2021-12-27] กรมประมง โดยกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เชิญชว.. [2021-12-23] กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดน่าน ประ.. [2021-12-17] ประกาศกรมประมง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนั.. [2021-12-15] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564.. [2021-12-15] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564.. [2021-11-24] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ   ตำแหน่งพนักงานผู้ช่ว.. [2021-11-12] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2564.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมงานรณรงค์การผลิตลำไยคุณภาพและงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ปี 2561 

 เผยเเพร่: 2021-11-12 |  อ่าน: 628 ครั้ง

 

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน มอบหมายให้นายจิรวุฒิ คำวงค์ ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมงานรณรงค์การผลิตลำไยคุณภาพและงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ปี 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมเกษตรกรผู้ผลิตลำไยและเสริมศักยภาพให้กับเกษตรกรในการผลิตลำไยคุณภาพเกรด AA เพิ่มขึ้น และกระตุ้นให้เกษตรกรมีการรวมตัวกันสร้างวินัยและส่งเสริมให้มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ในการส่งมอบผลผลิตที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแสดงนิทรรศการการดำเนินงานแปลงใหญ่ลำไยตำบลพญาแก้ว ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี