เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Web Conference เพื่อรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน การจัดทำข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน โครงการตามนโยบายสำคัญ และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Web Conference เพื่อรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน การจัดทำข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน โครงการตามนโยบายสำคัญ และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 641 ครั้ง

 

            วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน พร้อมด้วยนายจิรวุฒิ คำวงค์ ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Web Conference เพื่อรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน การจัดทำข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญ และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค ตามมติคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมีนายสุรพงษ์ เจียสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดน่าน