กิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัว นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นางโศภาพรรณ วิมลรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัว นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นางโศภาพรรณ วิมลรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑  

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 907 ครั้ง

 

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นางโศภาพรรณ วิมลรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน