กิจกรรมการเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Smart Officer รุ่นที่ ๓๔ ณ โรงแรม ทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมการเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Smart Officer รุ่นที่ ๓๔ ณ โรงแรม ทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย 

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 564 ครั้ง

 

      วันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๖๑ นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน มอบหมายให้นางสาวดวงกมล ปิงไฝ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Smart Officer รุ่นที่ ๓๔ ณ โรงแรม ทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านผู้นำยุคใหม่ที่ทันสมัย รวมทั้งต้องมีอุดมการณ์ และจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปรับตัวกับบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม