กิจกรรมการสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อจัดกิจกรรมโครงการ “สบขุ่นร่วมใจ ทำแนวป้องกันไฟป่า ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา ฝายมีชีวิต” ให้แก่โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริบ้านสบขุ่น

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมการสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อจัดกิจกรรมโครงการ “สบขุ่นร่วมใจ ทำแนวป้องกันไฟป่า ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา ฝายมีชีวิต” ให้แก่โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริบ้านสบขุ่น  

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 1,008 ครั้ง

 

        วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน ได้ให้การสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชจำนวน ๑๐ ถุง เพื่อจัดกิจกรรมโครงการ “สบขุ่นร่วมใจ ทำแนวป้องกันไฟป่า ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา ฝายมีชีวิต” ให้แก่โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริบ้านสบขุ่น และศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่านเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศให้เป็นแหล่งอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปลา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ณ บ้านสบขุ่น หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยมี คุณสุภาพ สิริบรรสพ หัวหน้าสำนักกิจการพิเศษโรงพยาบาลน่านและเลขานุการศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี