ประชุมติดตามงานวิจัย ด้านการประมงน้ำจืด ในเขตภาคเหนือตอนบน

[2023-05-24] กรมประมง.... เตือน!!.. [2023-05-15] กรมประมง ประกาศฤดูน้ำแดง 2566.. [2023-05-11] รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566.. [2023-05-11] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือน เมษายน 2566.. [2023-04-26] ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอ่างทอง.. [2023-04-13] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2566.. [2023-04-13] รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566.. [2023-04-03] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในรูปแบบจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องใน.. [2023-03-15] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566.. [2023-03-15] รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมติดตามงานวิจัย ด้านการประมงน้ำจืด ในเขตภาคเหนือตอนบน 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 20–22 กุมภาพันธ์ 2566 นางมณีรัตน์ หวังวิบูลย์กิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานสัตว์น้ำ
และนางสาวรัตนาวลี พูลสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยา พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามงานวิจัย
ด้านการประมงน้ำจืด ในเขตภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมประชุมติดตามงานวิจัยคงค้าง ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านสบยาว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นจุดที่เกิดปรากฏการณ์ "ปลากอง" และได้ให้แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในลำน้ำน่านแก่ชุมชน โดยมีนายสมชาติ ธรรมขันทา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกวันที่ 20–22 กุมภาพันธ์ 2566 นางมณีรัตน์ หวังวิบูลย์กิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานสัตว์น้ำ
และนางสาวรัตนาวลี พูลสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยา พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามงานวิจัย
ด้านการประมงน้ำจืด ในเขตภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมประชุมติดตามงานวิจัยคงค้าง ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านสบยาว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นจุดที่เกิดปรากฏการณ์ "ปลากอง" และได้ให้แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในลำน้ำน่านแก่ชุมชน โดยมีนายสมชาติ ธรรมขันทา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก