กิจกรรมการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นแนวทางการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน และให้ความรู้เรื่องระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลาดุก) จังหวัดน่าน

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นแนวทางการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน และให้ความรู้เรื่องระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลาดุก) จังหวัดน่าน  

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 579 ครั้ง

 

    วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน พร้อมด้วยนางสาวดวงกมล ปิงไฝ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นแนวทางการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน และให้ความรู้เรื่องระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลาดุก) จังหวัดน่าน จำนวน ๓๔ ราย ณ หอประชุมเอนกประสงค์ บ้านวังว้า ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน