กิจกรรมเข้าตรวจประเมินฟาร์ม มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำขั้นปลอดภัย (Safety Level) กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง พื้นที่อำเภอท่าวังผา อำเภอภูเพียง และอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมเข้าตรวจประเมินฟาร์ม มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำขั้นปลอดภัย (Safety Level) กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง พื้นที่อำเภอท่าวังผา อำเภอภูเพียง และอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 613 ครั้ง

 

    วันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่านมอบหมายให้นางสาวดวงกมล ปิงไฝ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าตรวจประเมินฟาร์มใหม่ จำนวน ๑๐ ฟาร์ม ฟาร์มต่ออายุ จำนวน ๑๖ ฟาร์ม และฟาร์มตรวจติดตาม จำนวน ๕ ฟาร์ม มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำขั้นปลอดภัย (Safety Level)
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง พื้นที่อำเภอท่าวังผา อำเภอภูเพียง และอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน