กิจกรรมอนุบาลและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำชุมชน โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ หนองนาฟ้า บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๗ ต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน เนื้อที่ ๓๒ ไร่

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมอนุบาลและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำชุมชน โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ หนองนาฟ้า บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๗ ต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน เนื้อที่ ๓๒ ไร่  

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 879 ครั้ง

 

               วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่านพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ และประมงอำเภอปัว ดำเนินกิจกรรมอนุบาลและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำชุมชน โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ หนองนาฟ้า บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๗ ต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน โดยมีปลัดอำเภอปัว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย คณะกรรมการโครงการฯ และประชาชนบ้านวังม่วง ร่วมปล่อยพันธุ์ปลากินพืช จำนวน ๕๐,๐๐๐ ตัว (ปลานิล ๑๕,๐๐๐ ตัว, ปลาบ้า ๓๕,๐๐๐ ตัว) ทำการสุ่มชั่งวัดน้ำหนักความยาวของลูกปลาก่อนปล่อยอนุบาล ตรวจวัดคุณภาพน้ำภายในแหล่งน้ำ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการอนุบาลสัตว์น้ำ