กิจกรรมการเข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อสืบสานพระราชปณิธานตามศาสตร์พระราชาบ้านราษรัฐพัฒนา พร้อมทั้งให้การสนับสนุนพันธุ์ปลานิล เพื่อปล่อยลงในสระสาธารณะประจำหมู่บ้านราษรัฐพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมการเข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อสืบสานพระราชปณิธานตามศาสตร์พระราชาบ้านราษรัฐพัฒนา พร้อมทั้งให้การสนับสนุนพันธุ์ปลานิล เพื่อปล่อยลงในสระสาธารณะประจำหมู่บ้านราษรัฐพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 810 ครั้ง

 

 วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อสืบสานพระราชปณิธานตามศาสตร์พระราชาบ้านราษรัฐพัฒนา พร้อมทั้งให้การสนับสนุนพันธุ์ปลานิล จำนวน ๓๕ ถุง เพื่อปล่อยลงในสระสาธารณะประจำหมู่บ้านราษรัฐพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน และมอบพันธุ์ปลาให้เกษตรกรบ้านราษรัฐพัฒนา จำนวน ๒๓ ราย เพื่อเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์และสร้างระบบนิเวศน์ให้กับแหล่งน้ำ โดยมีพันเอกรุศมนตรี จิณเสน
รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มณฑลทหารบกที่ ๓๘ เป็นประธานในพิธี