กิจกรรมการร่วมประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับทราบผลและแผนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน i

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมการร่วมประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับทราบผลและแผนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน i 

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 577 ครั้ง

 

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับทราบผลและแผนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการจัดทำโครงสร้างการดำเนินงานฯ (เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ) โดยมีดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน