กิจกรรมร่วมให้การต้อนรับ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดน่าน

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมร่วมให้การต้อนรับ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดน่าน 

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 545 ครั้ง

 

  วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่านพร้อมทั้งข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ ร่วมให้การต้อนรับ
นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดน่าน จำนวน ๓ พื้นที่ได้แก่ ๑.โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่อง
มาจากพระราชดำริจังหวัดน่าน  ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน ๒.โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านสะจุก-สะเกี้ยง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ๓.ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เพื่อพบปะเกษตรกรในพื้นที่และให้แนวคิดการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ในพื้นที่ เพื่อให้จังหวัดน่านได้รับการพัฒนาอย่างสอดคล้องกับศาสตร์พระราชา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดน่าน
ร่วมติดตามงานและบรรยายสรุปในครั้งนี้