พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่อง ในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕


[2022-11-10] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2565   .. [2022-11-10] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2565.. [2022-10-11] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565.. [2022-10-11] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565.. [2022-09-26] ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา  ด้วยวิ.. [2022-09-16] ประกาศศูนย์วิจัยละพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน.. [2022-09-14] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่อง ในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕.. [2022-09-07] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2565.. [2022-09-07] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2565.. [2022-09-01] ประกาศศูนย์วิจัยละพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน.. อ่านทั้งหมด 

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่อง ในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕  


วันพุธที่ 14 กันยายน  2565  หน่วยงานกรมประมงจังหวัดน่าน จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่อง
ในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บริเวณ อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว โครงการทหารพันธุ์ดีฐานปฏิบัติการค่ายแสงเพ็ญ 
ตำบลฝายแก้ว  อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมีนายวิบูรณ์ 
แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี