พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


[2022-09-26] ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา  ด้วยวิ.. [2022-09-16] ประกาศศูนย์วิจัยละพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน.. [2022-09-14] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่อง ในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕.. [2022-09-07] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2565.. [2022-09-07] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2565.. [2022-09-01] ประกาศศูนย์วิจัยละพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน.. [2022-08-22] ประกาศศูนย์วิจัยละพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน.. [2022-08-22] การประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน.. [2022-08-15] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565  .. [2022-08-15] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565.. อ่านทั้งหมด 

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  


วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. หน่วยงานกรมประมงจังหวัดน่าน จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล ณ โครงการอ่างเก็บน้ำแหงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน