กิจกรรมเข้าร่วมงานโครงการบวชป่า สืบชะตาลำน้ำห้วยหลวง ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานพระพุทธรูปป่าห้วยหลวง บ้านศรีนาป่าน-ตาแวน ตำบลเรือง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมเข้าร่วมงานโครงการบวชป่า สืบชะตาลำน้ำห้วยหลวง ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานพระพุทธรูปป่าห้วยหลวง บ้านศรีนาป่าน-ตาแวน ตำบลเรือง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 867 ครั้ง

 

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่านพร้อมด้วยนางสาวศุภลักษณ์ ฤทธิแผลง ตำแหน่งนักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) เข้าร่วมงานโครงการบวชป่า สืบชะตาลำน้ำห้วยหลวง ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานพระพุทธรูปป่าห้วยหลวง บ้านศรีนาป่าน-ตาแวน ตำบลเรือง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน วัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น พร้อมกันนี้ทางศูนย์ฯ ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาสร้อยขาว จำนวน ๕๐ ถุง เพื่อปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติป่าห้วยหลวง ชุมชนบ้านศรีนาป่าน-ตาแวน ให้แพร่ขยายพันธุ์ในแหล่งน้ำของตำบลเรืองต่อไป