กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2565


[2022-05-12] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนเมษายน 2565.. [2022-05-12] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2565.. [2022-04-11] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2565.. [2022-04-11] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2565.. [2022-04-05] สนับสนุนลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้เกษตรกร ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตร.. [2022-03-14] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565.. [2022-03-14] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565.. [2022-02-24] ในกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดน่าน ป.. [2022-02-07] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมกราคม 2565.. [2022-02-07] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2565.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2565 


วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564  กรมประมงจังหวัดน่าน ร่วมจัดนิทรรศการ “ฟางบอล”
วิธีการสร้างอาหารธรรมชาติเพื่อลดต้นทุนจากเศษวัสดุเหลือใช้  ในกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2565
ณ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยนายวิบูรณ์  แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
เป็นประธานในพิธี