กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ/จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ บริเวณสวนสาธารณะศรีเมืองตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ/จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ บริเวณสวนสาธารณะศรีเมืองตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน  

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 850 ครั้ง

 

             วันที่ ๑๗-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองน่าน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ/จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ บริเวณสวนสาธารณะศรีเมืองตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยทำการลอกผักบุ้งและตรวจคุณภาพน้ำในสระน้ำภายในสวนสาธารณะ พบว่าคุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ (DO) ค่อนข้างต่ำเนื่องจากมีปริมาณผักบุ้งและจอกขึ้นหนาแน่น กั้นระหว่างน้ำและอากาศทำให้ออกซิเจนในน้ำลดลงซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ