กิจกรรมเข้าร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ดิน (Soil Museum) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ กรมพัฒนาที่ดิน

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมเข้าร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ดิน (Soil Museum) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ กรมพัฒนาที่ดิน 

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 729 ครั้ง

 

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ดิน (Soil Museum) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ กรมพัฒนาที่ดิน โดยมีนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดอาคาร พร้อมด้วยนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านปฏิบัติการ นาง จิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๗ ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้น้อมนำเอาพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านดินมาเป็นแบบอย่าง เพื่อให้บริการทางด้านความรู้และปัจจัยที่จะดูแลทรัพยากรดิน โดยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ดินขึ้นรวม ๑๒ เขต ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกร หมอดินอาสา นักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ถึงข้อมูลดินแต่ละพื้นที่และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ช่วยกันดูแลรักษาให้ทรัพยากรคงความสมบูรณ์เอาไว้อย่างยั่งยืน