ลงพื้นที่ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่อพูดคุยทำความเข้าใจ และเตรียมวางแผนการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

ลงพื้นที่ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่อพูดคุยทำความเข้าใจ และเตรียมวางแผนการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 778 ครั้ง

 

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน มอบหมายให้นางสาวดวงกมล ปิงไฝ ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนางสาวเบญญาภา คำฟู ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ) ลงพื้นที่ตำบลแสนทอง ตำบลศรีภูมิ ตำบลยม และตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่อพูดคุยทำความเข้าใจ สรุปรายชื่อเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ และเตรียมวางแผนการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ปลาดุก) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑