กิจกรรมเข้าร่วมฝึกอบรม “การจัดทำข้อมูลเสนอขึ้นทะเบียนระบบมรดกทางการเกษตรโลก” (Globally Important Agricultural Heritage System-GIAHS)

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมเข้าร่วมฝึกอบรม “การจัดทำข้อมูลเสนอขึ้นทะเบียนระบบมรดกทางการเกษตรโลก” (Globally Important Agricultural Heritage System-GIAHS) 

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 768 ครั้ง

 

วันที่ ๑๘-๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน มอบหมายให้นางสาวดวงกมล ปิงไฝ ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมฝึกอบรม “การจัดทำข้อมูลเสนอขึ้นทะเบียนระบบมรดกทางการเกษตรโลก” (Globally Important Agricultural Heritage System-GIAHS) ณ ห้องจัสมิน โรงแรมดิอิมเพลสน่าน
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เพื่อรับฟังแนวทางและหลักเกณฑ์การเสนอพื้นที่เป็นระบบมรดกทางการเกษตรโลก พร้อมทั้งลงพื้นที่บ้านศรีนาป่าน-ตาแวน ตำบลเรือง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
เพื่อหาข้อมูลในพื้นที่สำหรับใช้ในการจัดทำแผนเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนระบบมรดกทางการเกษตรโลก โดยมีนายคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ ๑๕
และ ๑๖ เป็นประธานในพิธีเปิด