ทัศนศึกษาดูงาน

ทัศนศึกษาดูงาน 

 เผยเเพร่: 2021-06-22  |  อ่าน: 1,086 ครั้ง

 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ทัศนศึกษาดูงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด