ประชุมชี้แจงโครงการปลานิล

ประชุมชี้แจงโครงการปลานิล 

 เผยเเพร่: 2021-06-22  |  อ่าน: 1,007 ครั้ง

 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดงานโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (ปลานิล) ประจำปีงบประมาณ 2560 แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ณ ห้องประชุม ศูนย์วิัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 12 (สงขลา)