ศึกษาดูงาน 

 เผยเเพร่: 2021-06-22  |  อ่าน: 1,055 ครั้ง

 

วันที่ 23-24 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส จำนวน 5 ราย ศึกษาดูงานด้านการเพาะเลี้ยงไรแดงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด