โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 เผยเเพร่: 2021-06-22  |  อ่าน: 1,203 ครั้ง

 

วันที่ 31 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 12 (สงขลา) ร่วมกับประมงอำเภอสทิงพระ มอบพันธ์ุสัตว์น้ำแก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา