ศึกษาดูงาน 

 เผยเเพร่: 2021-06-22  |  อ่าน: 974 ครั้ง

 

วันที่ 6 มกราคม 2560 คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาดูงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด