ประกาศทั้งหมด

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

   (2021-04-02) ITA..
   (2020-12-18) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน..
   (2020-12-04) ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (รถบรรทุก) 8/2564..
   (2020-12-03) ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน..
   (2020-11-26) ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน..
   (2020-11-17) ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (รถบรรทุก)..
   (2020-04-07) การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเเต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด..
   (2020-02-18) เปิดรับสมัครโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ : วิสาหกิจรายย่อย..
   (2020-01-22) ประกาศ จังหวัดสมุทรสงคราม..
   (2019-08-27) ประกาศเข้อมูลรายละเอียดราคากลางค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง..
   (2019-08-22) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562..

  •  Hit 20 อันดับ
  • ข้อมูลพื้นฐานด้านการประมง.. (559)  โครงการขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560.. (555) โครงการเพิ่มผลผลิตพันธ์ุกุ้งกุลาดำแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2561.. (476) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้.. (419) โครงการการรับซื้อปลาหมอสีคางดำ ตามโครงการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรม.. (410) โครงการวันประมงแห่งชาติ.. (398) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ .. (386) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9ุ.. (317) โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ.. (279) โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร.. (261) โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ.. (257) โครงการ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่" ถวายในหลวง ปี 2560.. (254) ประชาสัมพันธ์วิธีการสั่งจอง/วิธีการขายสินค้าสัตว์น้ำ.. (237) โครงการกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม.. (227) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (รถบรรทุก).. (223) ข้อมูลพื้นฐานด้านการประมง.. (219) โครงการคลินิกเคลื่อนที่.. (156) โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข.. (139)  ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ.. (124) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน.. (118)

    Copyright © 2016-2021 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

     ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังใหม่ ชั้น 4) ตำบลแม่กลอง  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000