ประกาศ ฝ่ายบริหารทั่วไป

 กองบริหารการคลังคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   147

ประกาศ กองคลัง กรมประมง เรื่อง ขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด   193

ปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านงบประมาณ การ การบัญชี การเบิกจ่าย และการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   144

ปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี การเบิกจ่าย และการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   309

ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   129

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   158

ประกาศกองคลัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน/กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   135

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป   143

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารการคลัง

     กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    fingroup.fn@gmail.com   02-9406537,02-5620566,02-5798686   แฟนเพจ