ประกาศ ฝ่ายบริหารทั่วไป

 กองบริหารการคลังประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ)   167

ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ   223

ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   174

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์   132

ประกาศกองคลัง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์น...   147

ปฏิทินการปฏิบัติงานของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   133

ประกาศกองคลัง เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลง สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   129

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ กำหนดเวลา สถานที่ ในการประเมินในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   151

ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดเป็นระดับสูงขึ้นได้ ในตำแหน่งที่กรอ...   140

ประกาศกองคลัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน/กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและ...   148

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารการคลัง

     กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    fingroup.fn@gmail.com   02-9406537,02-5620566,02-5798686   แฟนเพจ