ประกาศ ฝ่ายบริหารทั่วไป

 กองบริหารการคลังปฏิทินการปฏิบัติงานของกองบริหารการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   429

ปฏิทินการปฏิบัติงานของกองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   246

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดั บหน่วยงาน (IPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   217

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ)   199

ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ   269

ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   195

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์   158

ประกาศกองคลัง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์น...   176

ปฏิทินการปฏิบัติงานของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   158

ประกาศกองคลัง เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลง สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   151

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารการคลัง

     กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    fingroup.fn@gmail.com   02-9406537,02-5620566,02-5798686   แฟนเพจ