เอกสารเผยแพร่

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร

  •  Hit 20 อันดับ
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (59)  ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน.. (56) ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ.. (55) โครงสร้างหน่วยงาน.. (55) ท่านอธิบดีกรมประมงตรวจพื้นที่หนองหาร สกลนคร.. (51) รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562.. (48) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (33) เรียนรู้การทำเว็ปไซต์.. (32) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (26) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (26) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (24) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (24) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (23) กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่แม่น้ำสงครามและลำน้ำสาขา).. (18) กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2562 จังหวัดมุกดาหาร.. (18) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (16) กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่แม่น้ำสงครามและลำน้ำสาขา).. (11) ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป.. (7)

    Copyright © 2016-2019 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร

     127  หมู่ที่ 6 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160