ITA

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

 เผยเเพร่: 2021-04-02 |  ผู้สนใจ: 23
 

ITA

 •   หน่วยงาน: สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
 •   ประกาศวันที่: 2021-04-02
 •   สิ้นสุดวันที่: 2022-05-05
 •   ติดต่อโทร: 0863056678
 •   E-mail: fpo-Samutsong@dof.in.th
 •  Hit 20 อันดับ
 • ข้อมูลพื้นฐานด้านการประมง.. (558)  โครงการขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560.. (554) โครงการเพิ่มผลผลิตพันธ์ุกุ้งกุลาดำแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2561.. (476) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้.. (417) โครงการการรับซื้อปลาหมอสีคางดำ ตามโครงการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรม.. (410) โครงการวันประมงแห่งชาติ.. (396) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ .. (386) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9ุ.. (317) โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ.. (278) โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร.. (261) โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ.. (255) โครงการ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่" ถวายในหลวง ปี 2560.. (253) ประชาสัมพันธ์วิธีการสั่งจอง/วิธีการขายสินค้าสัตว์น้ำ.. (232) โครงการกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม.. (225) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (รถบรรทุก).. (220) ข้อมูลพื้นฐานด้านการประมง.. (219) โครงการคลินิกเคลื่อนที่.. (156) โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข.. (139)  ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ.. (120) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน.. (116)

  Copyright © 2016-2021 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

   ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังใหม่ ชั้น 4) ตำบลแม่กลอง  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000