ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำป้ายไวนิล

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

 เผยเเพร่: 2018-09-30 |  ผู้สนใจ: 66
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำป้ายไวนิล

  •   หน่วยงาน: สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม
  •   ประกาศวันที่: 2018-08-23
  •   สิ้นสุดวันที่: 2018-09-30
  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (3,669)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (3,056) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (1,431) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,336) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,258) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (945) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (820) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (811) แบบคำขอต่างๆ.. (766) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (714) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (704) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (696) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (620) สถิติประมง.. (601) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (589) ราคาสัตว์น้ำ.. (545) หน่วยงานส่วนกลาง.. (520) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (500) อาสาสมัครด้านการประมง.. (468) ติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนต่างๆ.. (433)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000