ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำป้ายไวนิล

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

 เผยเเพร่: 2018-09-30 |  ผู้สนใจ: 129
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำป้ายไวนิล

  •   หน่วยงาน: สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม
  •   ประกาศวันที่: 2018-08-23
  •   สิ้นสุดวันที่: 2018-09-30
  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (6,861)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,464) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,384) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (1,983) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,632) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,522) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,493) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,467) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,309) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,151) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,060) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (994) สถิติประมง.. (921) ราคาสัตว์น้ำ.. (883) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (882) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (856) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (830) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (756) สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม.. (748) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (735)

    Copyright © 2016-2021 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000