ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์แปรรูป

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

 เผยเเพร่: 2018-09-30 |  ผู้สนใจ: 42
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์แปรรูป

  •   หน่วยงาน: สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม
  •   ประกาศวันที่: 2018-06-27
  •   สิ้นสุดวันที่: 2018-09-30
  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (4,467)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (3,500) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (1,733) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,395) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,392) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (1,194) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,091) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (906) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (855) แบบคำขอต่างๆ.. (808) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (802) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (789) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (696) สถิติประมง.. (685) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (680) ราคาสัตว์น้ำ.. (666) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (612) หน่วยงานส่วนกลาง.. (571) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (570) อาสาสมัครด้านการประมง.. (523)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000