ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

 เผยเเพร่: 2018-09-30 |  ผู้สนใจ: 105
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ

  •   หน่วยงาน: สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม
  •   ประกาศวันที่: 2018-08-29
  •   สิ้นสุดวันที่: 2018-09-03
  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (6,897)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,495) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,388) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (1,991) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,636) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,536) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,494) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,477) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,315) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,169) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,065) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (999) สถิติประมง.. (933) ราคาสัตว์น้ำ.. (888) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (885) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (857) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (835) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (759) สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม.. (752) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (738)

    Copyright © 2016-2021 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000