ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุซ่อมถังปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 9 รายการ

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

 เผยเเพร่: 2018-09-28 |  ผู้สนใจ: 121
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุซ่อมถังปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 9 รายการ

  •   หน่วยงาน: สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม
  •   ประกาศวันที่: 2018-07-02
  •   สิ้นสุดวันที่: 2018-09-30
  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (6,928)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,512) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,399) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (1,997) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,637) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,546) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,495) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,491) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,320) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,172) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,072) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (999) สถิติประมง.. (941) ราคาสัตว์น้ำ.. (889) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (887) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (858) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (845) สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม.. (762) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (761) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (738)

    Copyright © 2016-2021 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000